Eerste Hulpverlener

Onderwerpen Eerste Hulp Verlener ( EHBO )

ALGEMEEN:
* Vijf belangrijke punten
* Emotionele reacties
* Eerste hulp verlenen en de kans op infecties

STOORNISSEN IN DE VITALE FUNCTIES:
* Stoornissen in het bewustzijn
* Stoornissen in de ademhaling
* Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
* Actieve bloedingen
* Shock

LETSELS:
* Wonden
* Elektriciteitsletsels
* Kneuzing en verstuiking
* Botbreuken en ontwrichtingen

LETSELS VAN OOG, NEUS EN OOR:
* Oogletsels
* Neus en Oorletsels
* Tandletsels en tand door de lip
* Oververhitting
* Onderkoeling
* Bevriezing
* Vergiftigingen
* Steken en beten

VERBAND EN HULPMIDDELEN:
* Verbandmiddelen en Overige materialen