Sportmassage

Wat is Sportmassage en voor wie is het?

De term Sportmassage wordt veelal gebruikt als verzamelnaam voor diverse verrichtingen, die sportmasseurs toepassen op met name sporters, om hen een bestendige of betere sportprestatie te laten leveren of om ze te helpen bij het herstel naar volledige “sport” hervatting na een blessure.

Wat mag Medilus voor je doen:

* Eerste Hulp bij Sportongevallen ( EHBSO )

* Het uitvoeren van een functieonderzoek van spieren en gewrichten bij sporters om vast te stellen of een sporter mogelijk na een sportvrije periode of na een blessure weer volledig aan sportbeoefening kan doen. Hierbij wordt er bij behandeling na een blessure van uitgegaan, dat de sporter na de blessure ( en mogelijk na het ontvangen van EHBSO ) een arts heeft bezocht, die de diagnose heeft gesteld en uitspraken heeft gedaan over de sporthervatting. Medilus kan op grond van het onderzoek de sporter bij restklachten van een blessure adviezen geven met betrekking tot de sporthervatting  ( zoals trainings-/wedstrijddeelname, voeding / drinken/ leefgewoonten, warming-up en cooling-down elementen en/of het gebruik van een tape of bandage ).

* Het aanleggen van tape- en of bandage aan sporters voorafgaande aan deelname aan een sportevenement. Meestal is de aanleg van tape- en of bandage bedoeld ter ondersteuning van restklachten na een blessure. Voorwaarde voor de aanleg van tape- en of bandage door Medilus is, dat de diagnose van de blessure door deskundigen (huisarts, specialist) moet zijn gesteld. Mogelijk daarbij is, dat de sporter op advies van een arts is behandeld door ( para ) medici ( bijvoorbeeld een fysiotherapeut ).

* Het geven van massage met de kenmerken van sportmassage.